Scroll to top
en tr

Nasıl Öğrenme Deneyimi Tasarımcısı oldum?


Eda - 15 Mart 2021 - 0 comments

Merhaba, Ben Eda. On altı yıldır öğrenme deneyimi üzerine çalışıyorum. On altı yıl önce henüz eğitimler ppt sunumları şeklinde hazırlanırken ben bilginin hayata transferine odaklanmışım farkında olmadan. Ancak geriye dönüp baktığımda anlayabildiğim, yaşarkense el yordamıyla ilerlediğim bir yolculuk bu. İşin ilginç yanı, bu on altı yıl boyunca hiçbir zaman “mesleğiniz ne?” sorusuna net ve anlaşılır bir cevap verememem. Annem hala ne yaptığımı anlamadı, taksiciler beni öğrenme bozukluğu olan çocuklarla çalışıyor zannetse de pes etmedim! Yol, beni bir öğrenme deneyimi tasarımcısı yaptı. Yani bilgiyi deneyime dönüştürmek, hayata transfer edilebilir hale getirmek için aktiviteler ve modeller oluşturan kişi. 

Gelin bu 16 yıla bir göz atalım!

Bu on altı yılın;

 • İlk üç yılında Bilgi-Öğrenme arasındaki ilişkiyi araştırdım. Yüksek lisansım boyunca farklı yaş ve meslek gruplarından öğrencilere yüzlerce saat matematik, istatistik ve ekonometri dersleri verdim. Bu sırada, zihniyet yapılarını, öğrenme tarzlarını araştıran testler tasarladım. Kullandığım “Bilgi Hiyerarşisi” ve “Güçlendiren Bilgi” kavramları bu yıllardaki tecrübelerime dayanıyor. Bir bilgi yığınını hayata geçirilebilir şekilde nasıl tasarlarız sorusunun cevaplarını aradım.
 • İkinci üç yılımda Deneyim-Öğrenme ilişkisini araştırdım. Bu yıllarda çalıştığım İngiliz Impact International-Birikim Danışmanlık’tan ustalarım, hocalarımdan yaşayarak öğrenme yöntemini öğrendim. Yüzlerce katılımcıya bu yöntemi kullanarak takım çalışması, iletişim, liderlik eğitimleri sundum. Bu yıllarda, bir deneyimi öğrenme yapan unsurları ve süreci araştırdım.
 • Sonraki beş yılımda Öğrenme Deneyimine odaklandım. Bir bilgiyi, öğrenme araçlarını kullanarak nasıl deneyimlenebilir hale getirebileceğimizi araştırdım. Metalog Training Tools çatısı altında Tükiye çapında binlerce eğitmene eğitimler verdim. Bu dönemde; öğrenme için metafor oluşturmak, bağlam ve anlam oluşturmak başlıklarına odaklandım. Nörolojik araştırmaları takip ettim ve bunların öğrenme alanındaki yansımalarını merak ettim.
 • Son beş yıldır Beyin-Beden-Öğrenme arasındaki ilişkiyi araştırıyorum. Bu alanda yapılan bilimsel araştırmaları aktivite ve modellere dönüştürüyorum. Amacım Öğrenme Deneyimini araçlardan, paradan, zamandan, mekandan ve en önemlisi de eğitmenden bağımsızlaştırarak herkes için eğlenceli ve sürdürülebilir öğrenme süreçleri sunmak. Beyin Uyumlu Öğrenme markasıyla sunduğum her aktivite ve model yapılan bir araştırmaya dayanıyor. Yani ben bilimsel araştırmaları öğrenme uygulamalarına dönüştüren kişiyim.

Aynı zamanda;

 • Türkiye’nin tek sertifikalı Deneyim Odaklı Öğrenme (Experience Oriented Learining-EOL) Eğitmeniyim.
 • Uluslararası Öğrenme Tasarımcılığı Topluluğu’nun Türkiye’den ilk üyesiyim.
 • Türkiye’nin ilk Dijital Öğrenme Aktiviteleri Platformu Gaminar.net Türkiye temsilcisiyim.

Kendim için yarattığım öğrenme deneyimleri neler?

Bütün bunlar olurken;

 • İletişim-Öğrenme ilişkisi için Şiddetsiz İletişim,
 • Psikoloji-Öğrenme ilişkisi için Transaksiyonel Analiz,
 • Beden Bilinci-Öğrenme ilişkisi için Yaratıcı Dans ve Playology,
 • Oyunbazlık-Öğrenme ilişkisiiçin Doğaçlama Tiyatro,
 • Alan Tutma-Öğrenme ilişkisi için Council ve Open Space Technology,
 • Sezgiler-Öğrenme ilişkisi için Action Theater eğitimlerini aldım.

Bunların hepsi bir yıl ila yıllar süren süreçlere yayıldı. Aynı zamanda koçluk ve çeviklik öğrencisiyim. Öğrenecek daha çok şey var. Çok merak ediyorum bu yolculuk şimdi beni neye dönüştürecek?

Ben, Eda. Yeniden merhaba.

Related posts