Scroll to top
en tr
Teklife Açık!

Dijital Öğrenme Rehberliği

*
*
*
*
*

Program süresi: 2 gün.

Katılımcı sayısı: 6-20 kişi

Hedef kitle: Akademisyenler, eğitmenler, danışmanlar, koçlar ve öğretmenler.

Ortam: Dijital platform

Description

Online eğitimler artık hayatımızın bir parçası. Peki biz, bir öğrenme rehberi olarak hetagoji-dijital öğrenme prensiplerinden nasıl faydalanarız? İşte programımız bu soruya odaklanıyor. Program yapımız şöyle:

Amaç:

  • Dijital platformda katılımcı odaklı bir öğrenme alanı oluşturmak,
  • Dijital aktiviteleri uygulama becerisi kazanmak,
  • Dijital etkileşimi tasarlamak.

Nasıl?

  • Dijital öğrenme-Beyin-Dijital Etkileşim ilişkisini netleştireceğiz,
  • Bütün eğitimlerinize uygulayabileceğiniz Öğrenme Deneyimi Tasarımı Şablonu’yla tanışacağız,
  • Dijital aktivite örnekleriyle öğrenmeye hizmet eden etkileşimi deneyimleyeceğiz.

Program Çıktımız:

  • Dijital platformda beceri geliştiren bir öğrenme deneyimi tasarlayabileceksiniz.
  • Dijital aktivite-içerik-davranış değişimini birbirine hizmet eden bir bütün halinde uygulama becerisi kazanacaksınız.
  • Farklı eğitimlerinizde öğrenme deneyimi tasarımı şablonunu kullanabilir hale geleceksiniz.