Scroll to top
en tr
Teklife Açık!

Öğrenciler için Etkili Öğrenme Stratejileri

Bu program lise ve üniversite öğrencilerinin kendi öğrenme süreçlerini tasarlamalayacak yetkinliğe ulaşmalarını hedefler. Program öğrenme tasarımı, bilgiyi etkili şekilde alma ve kolay hatırlama gibi öğrenme stratejilerini ve kendi öğrenme akışını yönetmeye odaklanır.