Scroll to top
en tr
Teklife Açık!

Öğrenme Çevkliği ve Büyüme Zihniyetini Geliştirmek

*
*
*
*
*

Program süresi: 2 gün

Katılımcı Sayısı: 6-20 kişi

Hedef Kitle: Her seviyeden kurumsal çalışanlar

Description

Kurumsal çevikliğin ve öğrenme kültürünün temeli çalışanların kendi öğrenme ve gelişme sorumluluklarını almalarından geçiyor.

Bugün, online eğitimler ve uzaktan çalışmayla birlikte öğrenme, her zamankinden daha çok “öğrenicinin işi” olarak hayatımızda.

İşte bu noktada büyüme zihniyetini geliştirmeye ve öğrenme konusunda çevik stratejilere ihtiyacımız var. Bu programda öğrenmeyi geliştirilebilir bir beceri olarak yeniden tanımlıyoruz. Öğrenme ve gelişme zihiniyetini yapılandırıyoruz ve etkili öğrenme stratejilerini keşfediyoruz.