Scroll to top
en tr
Teklife Açık!

Öğrenmede Altın Oran: Öğrenmeye Alan Tutmak

*
*
*
*
*

Program süresi: 2 gün.

Katılımcı sayısı: 6-20 kişi

Hedef kitle: Akademisyenler, eğitmenler, danışmanlar, koçlar ve öğretmenler.

Ortam: Yüz yüze ya da dijital platformda uygulanabilir.

Beyin Uyumlu Öğrenme® yaklaşımının ikinci modülü Öğrenmede Altın Oran Modeli. Bu program öğrenme boyunca katılımcıların öğrenme akışında kalmasını sağlayacak yaklaşım ve aktivitelere odaklanır.

*Hangi zorlukta aktiviteler öğrenmeyi destekler?

*Öğrenicinin hem zorlandığı hem de yüksek derecede odaklandığı, hedef davranış için istekli ve hevesli olduğu bir öğrenme ortamının temel bileşenleri neler?

Öğrenmede Altın Oran modelini kullanarak katılımcının farklı zihinsel durumlarını takip edip öğrenme fazına geçişi destekleyecek bir rehberlik anlayışını yapılandırıyoruz.