Scroll to top
en tr
Teklife Açık!

Startuplar için Kurum Kültürü

*
*
*
*
*

SKU: KRM-0001 Category: Tags: , ,

Program:  Dört temel modülden oluşur.

Katılımcı sayısı: Her grup için 6-20 kişi.

Hedef kitle: Küçük ve orta ölçekli kurumlar, start-uplar ve ajansların çalışan ve yöneticileri.

Description

Büyümekte olan kurumsal yapıların en önemli özelliği; hızlı karar alan, çok iyi organize olan, sürekli üreten bir anlayışa sahip olmaları. Bu fonksiyonların sürdürülebilirliği güven, işbirliği, öğrenme temelli bir performans anlayışı ve aidiyet üzerine temellenmiş güçlü bir kurum kültüründen geçer. Bu program, bu dört temel unsuru güçlendiren bir kurumsal anlayış geliştirmeyi hedefler.