Scroll to top
en tr
Teklife Açık!

Öğrenmede Otoban: Yaratıcı Bir Öğrenme Ortamı

*
*
*
*
*

Program süresi: 2 gün.

Katılımcı sayısı: 6-20 kişi

Hedef kitle: Akademisyenler, eğitmenler, danışmanlar, koçlar ve öğretmenler.

Ortam: Yüz yüze ya da dijital platformda uygulanabilir.

Beyin Uyumlu Öğrenme® sunduğu aktivite ve modellerle katılımcımızın zihninde hedef davranış değişimini somutlaştırmayı ve hayata geçirilebilir hale getirmeyi hedefler. Bu çerçevede serinin üçüncü modelini Öğrenmede Otoban oluşturur.

Öğrenmede Otoban, bütün algıları kullanarak, beynin farklı bölümlerini aktive eden yaratıcı aktiviteler ve kurgularla davranış değişimini katılımcının zihnine mühürlemeyi hedefler. Bu aktiviteler katılımcılar için davranış değişimini hızlandıran ve kolaylaştıran bir “kestirme yol” ya da “bir otoban” görevi görür. Öğrenme rehberi olarak bu model boyunca fasilitasyon becerilerimizi güçlendirirken yaratıcı bir öğrenme ortamı oluşturmayı araştırırız.