Scroll to top
en tr
Teklife Açık!

Öğrenmede Otoban: İleri Seviye Öğrenme Rehberliği ve Fasilitasyon Teknikleri

*
*
*
*
*

Program süresi: 2 gün.

Katılımcı sayısı: 6-20 kişi

Hedef kitle: Akademisyenler, eğitmenler, danışmanlar, koçlar ve öğretmenler.

Ortam: Yüz yüze ya da dijital platformda uygulanabilir.

Description

Beyin Uyumlu Öğrenme® serisinin üçüncü modelini Öğrenmede Otoban oluşturur. Burada kullandığımız yapı, katılımcılar için davranış değişimini hızlandıran ve kolaylaştıran bir “kestirme yol” yani “bir otoban” görevi görür. Öğrenme rehberi olarak bu model boyunca fasilitasyon becerilerimizi güçlendirirken yaratıcı bir öğrenme ortamının dinamiklerini araştırırız.

Amaç:

  • Öğrenmede tersine mühendislik uygulamaları: İçeriği en sona bırak!
  • Bir rehber olarak iletişim şeklini ve duruşunu netleştirmek,
  • Öğrenmenin kalıcı hale gelmesi için yaratıcı aktivitelerle ve ileri seviye modellerle tanışmak.

Nasıl?

  • Kendimizin, katılımcının, işin ve öğrenme sürecinin ihtiyaçlarını netleştireceğiz,
  • Bir rehber olarak hem katılımcıya hem konuya hem de sürece optimum mesafeyi araştıracağız,
  • Öğrenmenin kalıcı şekilde gerçekleşmesi için kullanacağımız ileri seviye aktivite ve uygulamaları hem katılımcı hem de rehber olarak deneyimleyeceğiz.

Program Çıktımız:

  • Bir öğrenme rehberi olarak öğrenmeyi kolaylaştıran bir iletişim şekli benimseyeceğiz.
  • Öğrenme boyunca esnek, bağlantı kuran, kendi amacında net, optimum mesafede duran bir pozisyon benimseyeceğiz.
  • İleri seviye aktiviteleri uygulama ve yönetme becerisi kazanacağız.