Scroll to top
en tr
Teklife Açık!

Empatik Liderlik

*
*
*
*
*

SKU: KRM-03 Category: Tags: , , ,

Program süresi: 2 gün.

Katılımcı sayısı: 6-20 kişi.

Hedef kitle: Orta-üst kademe yöneticiler.

Description

Yapılan araştırmalara göre uzaktan çalışma; kontrol eksikliği algısı ve ekiple bağlantıda zorlukları da beraberinde getirdi. Bu sosyal kopukluk ve artan iş yükü, hem yöneticilerde hem de çalışanlarda gittikçe daha sık gözlenen “tükenmişlik sendromu” olarak kendini gösteriyor.

İşte bu nedenle yönetim anlayışını güncellemek gerekiyor. Araştırmalar geleceğin yöneticilerini empatik bir lider olarak tanımlıyor. Daha iyi dinleyen, daha sık geri bildirim alıp veren ve ekiple daha fazla nitelikli-zaman geçiren bir yönetici. Peki, hem böyle bir yönetici olurken hem de işlerin verimli akmasını nasıl sağlarız? Biz bu programla bir yönetici olarak uzaktan çalışma, uzaktan iletişim ve uzaktan öğrenme anlayışımızı verimlilik bağlamında geliştirmek istiyoruz.

Program boyunca,

  • Uzaktan çalışma deneyimini nasıl yeniden yapılandırabiliriz?
  • İletişim şeklimizi değiştirerek ekibi performans ve işbirliği odaklı hale getirmenin yolları.
  • Dinleme şeklimizle takımın verimliliğini nasıl artırabiliriz?

Sorularının peşinden gideceğiz.