Scroll to top
en tr

Güçlendiren Geribildirim Stratejileri

Kurumsal Gelişim

Güçlendiren Geribildirim Stratejileri

 

 

Bir kurumun çalışanları gelişime ne kadar açıksa kurumsal olarak hareket edebilme becerisi de o derece yüksek olacaktır. Gelişime açık olmak sadece kendimizi değil, işimizi ve ekibimizi geliştirme perspektifine sahip olmayı gerektirir. Bunun temelinde ise etkili bir geribildirim sistemi yatar. Etkili geribildirim, duyulduğunda hayata geçirme isteği uyandıran bir geri bildirimdir.

Tasarladığım bu programın amacı kendini, ekibi ve işi geliştiren geribildirim becerilerini geliştirmektir. 

Program hedefleri:

      • Duyulabilir geribildirim vermek ve verilen geribildirimi duyabilmek için stratejiler geliştirmek. 
      • Geribildirim sürecini kurumsal verimliliğin bir parçası olarak yapılandırmak.
      • Geri Bildirimle birbirini güçlendiren bir ekibin temellerini atmak.