Scroll to top
en tr

Öğrenmede Altın Oran

Öğrenme Deneyimi Tasarımı

Öğrenmede Altın Oran

Öğrenme anında öğrenmeyi kolaylaştıran bir yaklaşım ve aktivitelerle tanışırsınız. Katılımcının hangi fazda olduğunu okuyabileceğiniz bir “alan okuma haritası” sunar. Temel sorularımız şunlardır:

*Beynin zenginleşmesi ve beceri geliştirmeyi sağlayan bir ortam nasıl tasarlanır? 

*Öğrenme boyunca dikkati canlı tutmak ve katılımcıyı öğrenme konusuna odaklamak için stratejiler neler olabilir?