Scroll to top
en tr

Tasarım Atölyesi

Öğrenme Deneyimi Tasarımı

Tasarım Atölyesi

Bu çalışma; eğitmenlerin kendi eğitim içeriklerini, hedef davranış değişimini merkeze alarak yeniden tasarlayacakları bir pratik alanı sunar. 

Odak konularımız: hangi bilgilerin davranış değişimine hizmet ettiği, hangi modellerin katılımcı için kolaylık sağladığı ve öğrenme ortamında “Akış” kavramıdır.