Scroll to top
en tr

Beyin Uyumlu Öğrenme®

“İyi bir tasarım karşısındakini daha fazlasını öğrenmeye teşvik eder.” Aleksander Isley

 

Beyin Uyumlu Öğrenme ® ile temel amaç; katılımcının daha fazlasını öğrenmek ve davranışını değiştirmek için heyecan duyacağı bir öğrenme ortamı yaratmaktır. Bu ortamda;

  •     Öğrenme konusu sadece bilgi olmaktan çıkıp katılımcı için fiziksel bir tecrübeye dönüşür,
  •     Katılımcı öğrenme konusu odağında diğerleriyle etkileşebilir ve kendi gelişimi için sürekli geri bildirim sağlar,
  •     Katılımcı davranış değişimi için kendi kaynakları ile buluşabilir, iç görü edinir ve motive olur.

Temel Prensipler

Beyin Uyumlu Öğrenme® böylesi bir öğrenme ortamını üç temel prensip ile inşa eder:

  1. Beceri odaklı bir öğrenme deneyimi tasarımı: Öğrenme sürecini bilgi aktarmanın ötesine taşıyıp öğrenme deneyimine odaklanan, bütün beynin ve bedenin dahil olduğu bir tasarım modeli. 
  2. Birbirinden öğrenmeye imkân veren uygulamalar: Öğrenme konusu çerçevesinde etkileşimi sağlayan, daha fazlasını öğrenmek için heyecan ve merak yaratan etkili ve yalın uygulamalar. 
  3. Öğrenici odaklı bir rehberlik anlayışı: Katılımcının kendi davranış değişimi sürecini planlayabilmesini sağlayan ve buna alan tutan bir rehberlik yaklaşımı. 

Beyin Uyumlu Öğrenme ® Nasıl Çalışır?

Beyin Uyumlu Öğrenme HakkındaBu prensipleri sağlayan bir öğrenme ortamı merak uyandırıcı, eğlenceli, her katılımcının kendine özgü ilhamlar alabildiği bir ortamdır. Burada beynin işleyişinde bir değişim yaşanır: Değişime dirençli olan alt beyin, kontrolü öğrenmeden sorumlu ön loba bırakır. Bu sayede bütün beyin ve beden öğrenme için heyecan duyulan bir faza ulaşır. Bu fazda kişi davranış değişiminin önündeki direnci görebilir ve onu aşmak için kendi öz kaynaklarını aktive edebilir.

Beyin ve beden için en büyük ödül, bu öğrenme fazına ulaşmaktır. Beyin Uyumlu Öğrenme ® bu faza geçişi kolaylaştırmak amacıyla nörobilim, bedensel bilinç, tasarım, iletişim, psikoloji alanlarındaki en etkili ve yalın modellerden faydalanır. Sunduğu bütünsel öğrenme anlayışı sayesinde  her öğrenme ortamında katılımcılar bu büyük ödülün enerji ve coşkusunu yaşayabilir. Bu sayede davranış değişimi aynı motivasyon ve kararlılıkla hayata taşınır. 

Beyin Uyumlu Öğrenme® bu güçlü değişimi sağlamak için bütünsel bir tasarım, her konuya adapte edilebilir modeller, etkileşimli aktiviteler ve alan tutan bir rehberlik anlayışı sunar.