Scroll to top
en tr

Kurumları öğrenme ve sürekli gelişmeyi merkeze alan bir yaklaşımla destekliyoruz.

Beyin Uyumlu Öğrenme® yaklaşımı hangi ölçekte olursa olsun kurumlarda bağlantı kuran bir iletişimi, destekleyici bir yönetim anlayışını, sürekli öğrenme temelli bir performans algısını, işi geliştirmeye odaklanan bir kurum kültürünü güçlendirmeyi hedefler.

Beyin Uyumlu Öğrenme® ekibi olarak kendimizi “çalışanları üzerinde güç kullanan” değil, “gücü çalışanlarıyla birlikte kullanmayı tercih eden” kurumların yol arkadaşı olarak görüyoruz. Sunduğumuz bütün kurumsal programlar bu anlayıştan beslenir.

Ekip olarak en sevdiğimiz şeylerden biri sizin kurumunuza ve takımınızın ihtiyacına özel tasarımlar yapmak. Sunduğumuz programların hepsini hem dijital platformda hem de yüz yüze gerçekleştirilebiliriz.

Öğrenmeyi ve öğreniciyi merkeze alan bir rehberlik anlayışını güçlendiriyoruz.

Beyin Uyumlu Öğrenme® kurum içinde ya da bireysel çalışan eğitmenleri, akademisyenleri, öğrentmenleri, İK profesyonellerini, danışmanları ve koçları davranış değişimini odak alan bir yaklaşımla destekler.

Biz; içerik, eğitmen ya da bilgi aktarımı yerine “öğrenicinin” ihtiyacına odaklanırız. Bilgi, öğrenme rehberleri için sadece davranış değişimini destekler nitelikte olduğu sürece işe yarardır.

Bu süreçte;

    •     Eğitmen rolü, bilgiyi aktaran kişiden, bilginin deneyimlenmesine ve hayata transferine alan tutan kişiye yani Öğrenme Rehberi’ne dönüşür.
    •     Eğitim-içerik tasarımı, davranış değişimi tasarımı olarak yeniden yapılandırılır.

Beyin Uyumlu Öğrenme® hem dijital öğrenme hem de yüz yüze eğitimde rehberlik anlayışını geliştiren programlar sunar. Bunlar “öğrenme deneyimi tasarımı”ndan “dijital öğrenme-hetagoji”ye, yaratıcı değerlendirme stratejilerinden öğrenmeye alan tutmaya ve fasilitasyona kadar öğrenici deneyimini ve rehberlik anlayışını bir bütün olarak destekler niteliktedir.

 

Öğrenme Kahramanlarının Yanındayız.

Biz Beyin Uyumlu Öğrenme® ekibi olarak, hepimizin gerçek öğrenme anlayışını geliştirdiğimiz, kendi öğrenme sorumluluğumuzu aldığımız bir dünya hayal ediyoruz. Öğrenmenin bilgisini, coşkusunu; yaş ya da uzmanlık ayrımı yapmaksızın herkese ulaştırmak için buradayız.

İster derslerinizde daha başarılı olurken öğrenme becerisini güçlendirmek isteyen bir öğrenci olun, ister çocuğuyla ilişkisini gözetirken onun kişiliğini geliştiren ve aynı zamanda okul başarısını desteklemek isteyen bir ebeveyn olun, isterseniz çalışanlarıyla sürekli öğrenme ve işi geliştirme anlayışıyla bağ kurmak isteyen bir yönetici ya da bir çalışan olun. Biz sizin için buradayız!

Öğrenme deneyiminin niteliği bir davranış değişiminin hangi seviyede kalıcı olacağını belirleyen temel unsurdur. Buradaki deneyim, kaynaştırma aktivitelerinin ötesine geçer ve hedef davranış değişimini bir beceri olarak ele alır. Beceri geliştirme süreci aşama aşama iyi yapılandırılmış olması sayesinde bir öğrenme deneyimine dönüşür. Katılımcı bu deneyimin içinde neyi, neden, ne zaman ve nasıl yapacağına dair kendi yol haritasını oluşturabilir ve sonraki adımlarını planlayabilir. İşte bu, bizim arzuladığımız nitelikte bir öğrenme deneyimidir.

Beyin Uyumlu Öğrenme® yaklaşımıyla bu nitelikteki öğrenme deneyimini sağlamak için Türkiye’nin ve dünyanın kendi alanında uzman şirketleriyle işbirliği yapıyoruz.